Jak nauczyć się nagradzać pracowników?
Firma XYZ miała problem z wdrożeniem spójnego systemu nagradzania swoich pracowników. Wiązało się to z tym, że kierownik zespołu nie wiedział, jak w skuteczny i efektywny sposób kreować pożądane postawy u współpracowników.
2016-05-24, 14:41

Co więcej, system ten nie uwzględniał preferencji gratyfikacji poszczególnych pracowników -  to co będzie nagrodą dla jednego pracownika dla drugiego może być przykrym obowiązkiem np.: wysłanie na prestiżowe szkolenie  w weekend, kiedy miał już plany związane z rodzinnym wyjazdem.

Cele:

  • stworzenie właściwej metody nagradzania pracowników;
  • wypracowanie modelu uniwersalnego, ale zarazem elastycznego dla każdego z zatrudnionych;
  • zadowolenie zespołu i przyjazna atmosfera pracy.

Zastosowane rozwiązanie:

Firma zaczęła intensywnie poszukiwać rozwiązania zaistniałego problemu. Zasięgnięto informacji u trenerów biznesowych oraz podjęto rozmowy z pracownikami. Eksperci jednomyślnie poradzili, by znaleźć narzędzie, które ułatwi weryfikację czynników motywujących pracowników w kontekście ich osobistych upodobań. Kierownik firmy skupił się na tym, by wybrać sposób pozwalający na ćwiczenie komunikacji z pracownikami. Razem z Działem HR podjęto decyzję o zakupie narzędzia w postaci elektronicznej gry symulacyjnej. Wcześniej skorzystano z dostępnej wersji demo w celu bliższego poznania możliwości narzędzia. Niska cena produktu w porównaniu do wartości edukacyjnej płynącej z gry okazała się dodatkową zaletą, a narzędzie stało się dużym wsparciem w budowaniu relacji i prowadzeniu rozmów z zespołem.

Rezultaty:

  • kierownik zyskał cenne wskazówki, co do podejmowania właściwych decyzji związanych z nagradzaniem swoich pracowników;
  • podwładni zwiększyli swoje wysiłki i stali się bardziej zmotywowani;
  • przełożony  dostrzegł zalety gry symulacyjnej i już zastanawia się nad zakupem kolejnej dotyczącej delegowania zadań.

Case study autorstwa Działu Rekrutacji w firmie Smart MBC

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy