Profilowanie stanowisk - jak zaplanować ścieżkę rozwoju?
W każdej organizacji istnieją stanowiska utarte, które funkcjonują w niej od lat- są niezbędne, praktycznie niezmienne, a klucz doboru osób na nie to klarowny element procesu rekrutacyjnego. W każdej organizacji zdarzają się jednak sytuacje, w których pojawia się potrzeba utworzenia zupełnie nowego stanowiska.
2015-10-12, 15:04

Od przysłowiowego “A” aż po “Z” należy, m.in. opracować opis stanowiska, zaplanować ścieżkę rozwoju, zweryfikować możliwe zagrożenia, a także ustalić niezbędny zestaw cech, które przyszły pracownik powinien posiadać, by wykonywać swą pracę w sposób przyjemny, a także możliwie maksymalnie efektywny- tzw. Profil stanowiska. Przed takim wyzwaniem stanął jeden z naszych Klientów zlecając nam stworzenie Profilu stanowiska, którego utworzenie było jednym ze wstępnych etapów procesu rekrutacyjnego, jaki mieliśmy przyjemność prowadzić w ramach długofalowej już współpracy.

 

Cele:

- poznanie oczekiwania oraz potrzeb Klienta dotyczące tworzonego stanowiska;
- zweryfikowanie zasadności proponowanego przez Pracodawcę oczekiwanego zestawu cech;
- stworzenie Profilu stanowiska w ramach narzędzia Thomas JOB;
- dopasowanie Kandydata do nowo powstałego stanowiska w ramach prowadzonej rekrutacji

Zastosowane rozwiązanie:

Jak zwykle w tego typu sytuacjach z pomocą przyszło nam narzędzie Thomas Job, które jest integralną częścią Thomas International Management Systems. Profilowanie stanowisk przy jego użyciu ma na celu określenie pożądanego stylu zachowania dla dowolnie wybranej funkcji w organizacji w kontekście czterech podstawowych wskaźników: Dominacji, Komunikatywności, Stabilizacji oraz Adaptacji. Prawidłowe określenie wymagań stanowiska jest najistotniejszą częścią każdego procesu rekrutacji. Według nich dobierane będą profile Kandydatów.

Dokonanie wyboru na podstawie nieodpowiednio wystandaryzowanego profilu doprowadzi do zatrudnienia niewłaściwych Kandydatów. W związku z powyższym nasz specjalista certyfikowany w zakresie narzędzi Thomas International skontaktował się z osobą, która w organizacji Klienta odpowiedzialna jest za HR i posiada gruntowną wiedzę na temat tworzonego stanowiska. W ramach wywiadu zgromadzono informacje dotyczące opisu stanowiska, konkretnych działań wykonywanych w trakcie świadczenia pracy, a także kluczowych obszarów, które decydować będą o poziomie skuteczności działań pracownika. Zastanowiliśmy się wspólnie, m.in. nad stylem zarządzania osoby, która będzie bezpośrednim przełożonym przyszłego pracownika, a także nad kulturą organizacyjną, w której firma się porusza. Kluczową kwestią było rozważenie od czego tak naprawdę będzie zależało osiąganie pożądanych rezultatów na tym stanowisku.

Po etapie ustalania treści merytorycznych przeszliśmy do działania w obrębie samego narzędzia. Za pomocą prostej i intuicyjnej platformy powstały dwa Profile stanowiska - jeden stworzony przez Reprezentanta Klienta, drugi zaś wykreowany przez naszego specjalistę. Po zestawieniu oraz ponownym przedyskutowaniu znaczących kwestii powstała wersja ostateczna, która posłużyła do weryfikacji Kandydatów w procesie rekrutacji, a także została dołączona do dokumentów poświęconych utworzonemu stanowisku.

Efekt:

Odpowiednie wyprofilowanie stanowiska daje szansę na zbudowanie długofalowej relacji pomiędzy Pracodawcą, a Pracownikiem. Obie strony, zarówno Pracownik, jak i Pracodawca czerpią z tego korzyści: Pracownik zyskuje pracę, w której się spełnia, Pracodawca natomiast kompetentnego i efektywnego realizatora wyznaczonych celów.

- stworzenie profilu stanowiska, który będzie sugerować pożądane zachowanie pracownika w określonych sytuacjach

- dopasowanie odpowiedniego Kandydata

- szybsza adaptacja nowego Pracownika pociągająca za sobą efektywnie wykonywaną pracę już w pierwszych tygodniach

- skrócenie czasu poświęconego na proces rekrutacji

- obniżenie kosztów procesu rekrutacyjnego

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy