Outsourcing pracowników jako recepta na zmieniające się zapotrzebowanie personalne w firmie
Firma produkcyjna XYZ stanęła przed wyzwaniem realizacji dużego zamówienia dla odbiorcy swoich produktów. Wiązało się to z potrzebą zatrudnienia dodatkowych osób.
2015-10-13, 09:30

Do zadań osób miały należeć proste prace fizyczne związane z pakowaniem towarów oraz przygotowaniem do wysyłki. Czas realizacji zamówienia był krótki, a Klient priorytetowy. Firmie XYZ zależało na terminowym wywiązaniu się z powierzonego zadania. Przedsiębiorstwo nie było jednak w stanie samodzielnie znaleźć i zatrudnić 20 Kandydatów w tak krótkim czasie ze względu na brak odpowiedniego zaplecza personalnego firmy.

Cele:

· terminowa realizacja zamówienia dla klienta;

· zatrudnienie 20 osób na czas wykonania zlecenia;

· utrzymanie standardu i jakości realizacji zamówienia;

· zadowolenie klienta.

Zastosowane rozwiązanie:

Firma XYZ zwróciła się do Smart MBC i zleciła oddelegowanie pracowników do pracy na czas realizacji zamówienia. Profil poszukiwanego pracownika zakładał, że będzie to osoba zaangażowana, chętna do pracy fizycznej, dyspozycyjna w podanym terminie i zmotywowana do wywiązania się ze wszystkich obowiązków. Smart MBC przedstawiło kandydatów zgodnych z oczekiwaniami klienta, korzystając ze swojej bazy zweryfikowanych pracowników. Ponadto, wykonano działania rekrutacyjne w celu zbudowania zaplecza osób gotowych do podjęcia pracy, które polegały na przygotowaniu i opublikowaniu ogłoszeń na stronach internetowych z ofertami pracy oraz w mediach społecznościowych. Całkowity czas realizacji zamówienia wyniósł 4 dni robocze. Przedstawieni kandydaci wykonywali zlecenie przez 10 dni. Podczas prac firma XYZ zdecydowała o zatrudnieniu kolejnych 5 osób. Pracownicy sprawdzili się w pracy oraz wykazali się dużym zaangażowaniem, dzięki czemu zlecenie zostało wykonane terminowo i rzetelnie.

Rezultaty:

· wywiązanie się firmy XYZ z zobowiązania wobec swoich Klientów;

· utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy i relacji z Klientami;

· zyskanie zaplecza pracowników gotowych do podejmowania dodatkowej współpracy z firmą.

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy