Analiza profilu osobowego jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji rekrutacyjnych
Każdy proces rekrutacyjny kończy się, a przynajmniej powinien, podjęciem decyzji o zatrudnieniu wybranej osoby.
2015-10-13, 09:41

Takie decyzje nigdy nie są łatwe, a szczególny problem pojawia się w sytuacji, gdy wszyscy Kandydaci wybrani w procesie, posiadają zbliżone kwalifikacje i wpisują się w profil idealnego kandydata. Co zrobić w takiej sytuacji?

Smart MBC w jednym z prowadzonych przez siebie procesów rekrutacyjnych na stanowisko Dyrektora sprzedaży wybrał do końcowych rozmów 3 dopasowanych Kandydatów na podstawie analizy CV i wywiadów rekrutacyjnych. Wszystkie osoby wykazały się silną motywacją do pracy, doświadczeniem na podobnym stanowisku oraz odpowiadały pod względem kwalifikacji i kompetencji. Każda z nich doskonale prezentowała się podczas rozmów kwalifikacyjnych. Klient stanął przed trudnym wyborem i potrzebował dodatkowych narzędzi, które pomogłyby w podjęciu decyzji.

 

Cele:

  • wybór osoby najbardziej dopasowanej do stanowiska,
  • zwiększenie efektywności pracy podległego zespołu,
  • podniesienie wyników sprzedaży.

Zastosowane rozwiązanie:

Z pomocą przyszła Analiza Profilu Osobowego Thomas International przeprowadzona przez naszego certyfikowanego w zakresie metody konsultanta.

Pierwszym krokiem było określenie zadań na stanowisku oraz wybór cech, które powinien posiadać pracownik, aby dobrze realizować swoje zadania. Tak powstał profil stanowiska pracy.

Wykonanie analizy odbyło się online i zajęło jednemu Kandydatowi średnio ok. 8 minut. Nie wymagało to więc dużego angażu osób biorących udział w rekrutacji. Po stronie Kandydata konieczne było jedynie pełne skupienie i udzielanie intuicyjnych odpowiedzi.


Zebrane dane o Kandydatach zostały przyrównane do stworzonego wcześniej profilu stanowiska i pozwoliły  na wygenerowanie nawet do 18 raportów, spośród których do wyboru jest m.in. opis predyspozycji menedżerskich czy opis potrzeb szkoleniowych. Określiliśmy na tej podstawie mocne strony oraz ograniczenia osób biorących udział w rekrutacji. Zdefiniowaliśmy preferowany styl zarządzania kandydatów, czynniki motywujące oraz wartość, którą każda z osób może wnieść do organizacji. Analiza pozwoliła wyłonić osobę najbardziej dopasowaną do stanowiska pracy. Pracodawca dowiedział się który z Kandydatów wykazuje cechy przywódcze i będzie motywował zespół do osiągania celów sprzedażowych. Wyniki analizy przedstawiliśmy Klientowi w formie raportu, które miał możliwość omówienia z certyfikowanym konsultantem.

 

Efekt:

Klient podjął decyzję o zatrudnieniu najbardziej dopasowanego Kandydata, opierając się na wcześniejszych wnioskach z przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz wynikach analizy:

  • zatrudnienie dopasowanego Kandydata, którego styl zachowania odpowiadał wymogom stanowiska,
  • wybór osoby najbardziej dopasowanej do obecnego zespołu,
  • zastosowanie narzędzia umożliwiającego obiektywną ocenę Kandydatów,
  • eliminacja możliwości kreowania się przez kandydatów,
  • podniesienie standardu procesu,uniknięcie dodatkowych rotacji,
  • w dłuższej perspektywie wzrost wyników i efektywności zespołu sprzedażowego.
KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy