Zasiłek opiekuńczy – na co mogą liczyć osoby w związkach nieformalnych
Pary znajdujące się w związkach partnerskich muszą liczyć się z tym, iż w świetle polskiego systemu prawnego posiadają znacznie mniej przywilejów, niż osoby pozostające w małżeństwie.
2016-09-26, 08:35

Szczególnie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym partnerem, dowiadywania się o stanie jego zdrowia oraz kwestii ewentualnego dziedziczenia. Związki nieformalne są w dużej mierze pozbawione uprawnień, z których korzystać mogą małżeństwa. Jak wygląda jednak sytuacja, gdy dziecko pary żyjącej w konkubinacie wymaga opieki? Czy partnerom należy się w takiej sytuacji zasiłek, czy też polskie prawo dokonuje wyraźnego podziału między konkubinatem a małżeństwem?

W przypadku, gdy w grę wchodzi opieka nad chorym dzieckiem lub konieczność zostania z nim w momencie niespodziewanego zamknięcia żłobka już przedszkola polskie prawo nie rozgranicza partnerów wedle związków, w jakich aktualnie się znajdują. W świetle obecnej ustawy uprawnieni do zasiłku opiekuńczego są ubezpieczeni pracownicy, którzy zmuszeni są do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku życia. Uprawnienie to dotyczy tylko okoliczności, w których placówka, do której uczęszcza dziecko zostanie niespodziewanie zamknięta, a rodzic lub opiekun nie został poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

O wypłacenie zasiłku opiekuńczego pracownik może się również ubiegać w przypadku choroby zatrudnionej przez rodziców niani lub niedyspozycji opiekuna, który sprawuje nad nieletnim dzienną opiekę. Przywilej ten otrzymuje się także w przypadku, gdy rodzic dziecka z powodu choroby lub porodu nie jest w stanie sprawować nad nim opieki lub znajduje się w danym momencie w szpitalu lub innej jednostce leczniczej.

Pracownik  może być zwolniony od wykonywania pracy i domagać się zasiłku opiekuńczego również w momencie, gdy musi zająć się chorym dzieckiem w przypadku, gdy nie ukończyło ono jeszcze 14 roku życia lub w przypadku, gdy opieki wymaga inny chory członek rodziny i nikt inny nie jest w stanie przejąć tych obowiązków. W świetle ustawy, za innego członka rodziny uważa się zarówno małżonka oraz rodziców, jak i rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci, które przekroczyły 14 rok życia, pod warunkiem, że w momencie wystąpienia konieczności opieki zamieszkują to samo gospodarstwo domowe.

Ustawa dotycząca wypłacania zasiłku opiekuńczego nie jest uzależniona od tego, w jakim związku pozostają rodzice nieletniego, dlatego też niezależnie od tego, czy opieka dotyczy dziecka zdrowego do lat 8, czy też chorego do lat 14, zarówno matka, jak i ojciec mają pełne prawo do otrzymywania tego typu świadczenia. Należy jednak wziąć pod uwagę to, iż o jego wypłacenie może się ubiegać jedynie jeden z rodziców i tylko jednemu zostanie on za dany okres wypłacony.

Dodatkowymi przywilejami obdarza się opiekuna dziecka w przypadku, gdy ubezpieczona matka po porodzie nie jest zdolna do pojęcia opieki nad noworodkiem i zmuszona jest do pozostania w szpitalu lub innej placówce zajmującej się jej leczeniem. W momencie, gdy pobiera ona zasiłek macierzyński wynoszący 8 tygodni może on zostać niego przejęty przez ojca niemowlęcia lub innego bliskiego członka rodziny, który zadeklaruje się, iż zrezygnuje na ten czas z pracy zawodowej, na rzecz zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki.

Analizując treść ustawy dojść można do wniosku, iż w przypadku sprawowania opieki nad nieletnim członkiem rodziny polskie prawo nie uzależnia oferowanych świadczeń od tego, w jakim związku znajduje się obecnie para. Biorąc pod uwagę odsetek osób żyjących obecnie w związkach nieformalnych, takie rozwiązanie pozwala im wychowywać dzieci i sprawować nad nimi należytą opiekę bez względu na formalne aspekty ich związku.

źródła:

http://www.zus.pl

http://kadry.infor.pl

http://obywatelskieinfo.ngo.pl

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2024.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.