Wykorzystanie gier symulacyjnych w szkoleniach
Wiele firm w pewnym momencie zaczyna zadawać sobie pytanie, “dlaczego ich handlowcy nie sprzedają?”.
2016-01-25, 12:54

Przyczyny mogą być bardzo różne m.in.: brak właściwej motywacji handlowców, problem w zbudzeniu zainteresowania klienta, oferowany produkt nie wyróżnia się na rynku, nieznajomość potrzeb klienta, niedopasowanie oferty, nadmierna biurokracja, problem z budowaniem pozytywnych relacji czy z finalizacją sprzedaży i umawianiem spotkań sprzedażowych.

Oczywiście na rynku dostępnych jest wiele szkoleń z aktywnej sprzedaży i obsługi klienta, ale często są one bardzo drogie i jest to zwyczajnie za duży wydatek dla firmy. Rozwiązaniem mogą być dostępne na rynku gry symulacyjne. Dają one porównywalne efekty, a ich koszt jest znacznie niższy.

Cele:

  • rozwój kompetencji sprzedażowych handlowców
  • poprawa jakości obsługi klienta
  • realizacja planu sprzedażowego
  • optymalizacja wydatków na szkolenie pracowników

Zastosowane rozwiązanie:

Rozwiązaniem jest elektroniczna gra symulacyjna, która stwarza okazję do konfrontacji handlowiec-klient. Jest to pewna nowość na rynku, będąca alternatywą dla często kosztownych szkoleń sprzedażowych, która łączy w sobie najlepsze cechy gier i produktów rozrywkowych oraz produktów edukacyjnych.

Uczestnicząc w symulacji handlowiec zyskuje możliwość sprawdzenia się w roli profesjonalnego sprzedawcy i przećwiczenia stworzonego przez ekspertów optymalnego schematu komunikacji. Poprawne przejście procesu pozwala na wyrobienie pewnych nawyków działania i uczy, jak skutecznie budować porozumienie z klientem oraz jak doprowadzić z sukcesem do umówienia spotkania sprzedażowego.

Taka symulacja może być przeprowadzona w miejscu i czasie, który jest najbardziej dogodny dla uczestnika - wystarczy dostęp do komputera. Czas trwania gry to max. 30-40 min. Po zakończeniu symulacji uczestnik dostaje raport na temat liczby podejść oraz tego, w jakim stopniu zrealizował założony scenariusz w każdym z nich. Ponadto zostaje poinformowany o ilości i rodzaju popełnionych błędów oraz otrzymuje sugestie ekspertów dotyczące tego,  co należałoby w danej sytuacji zrobić.

Efekt:

  • rozwój kompetencji handlowców
  • wzrost poziomu motywacji i satysfakcji handlowców
  • budowanie pozytywnych i długofalowych relacji z klientem
  • wzrost efektywności działań i wyników sprzedażowych
  • oszczędność czasu i pieniędzy
KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy