Badania psychometryczne w procesie rekrutacji na stanowisko stewardessy
Linie lotnicze XYZ poszukują do pracy stewardess. Stanowisko to jest bardzo wymagające i oczekuje od kandydatów posiadania szczególnych predyspozycji
2016-02-17, 09:40

Linie lotnicze borykają się z problemem, jakim jest nieodpowiednie dopasowanie pracowników na tym stanowisku. Działowi rekrutacji zależy na znalezieniu skutecznego narzędzia, które ułatwi obiektywną ocenę kompetencji oraz pomoże rzetelnie określić mocne strony i ograniczenia kandydatów. Firma chciałaby również zredukować koszty, dlatego tak ważnie jest, aby ograniczyć ryzyko nietrafnych wyborów.

Stanowisko stewardessy, przez niektórych lekceważone i sprowadzane do roli pracownika podającego przekąski na pokładzie samolotu, niesie za sobą cały wachlarz potrzebnych kompetencji i zdolności. To odpowiedzialna rola, w której wiedza, doświadczenie i predyspozycje osobowe są bardzo ważnymi czynnikami. Dodatkowo wymagana jest komunikatywność, otwartość na drugą osobę oraz umiejętność wywierania wpływu - szczególnie w sytuacjach awaryjnych, które mają miejsce podczas lotu. Ważna jest szybka reakcja na pojawiające się zagrożenia. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać łatwość w nawiązywaniu relacji oraz przyjazne usposobienie. Ponadto rekruterzy linii XYZ kładą nacisk na elastyczność, tempo pracy oraz zdolność dostosowania się.

CEL:

 • określenie mocnych stron, ograniczeń oraz możliwych obszarów do rozwoju kandydatów
 • otrzymanie sugestii dotyczących czynników motywujących kandydatów
 • poznanie stylu komunikacji kandydatów
 • sprawdzenie reakcji na sytuacje kryzysowe

Zastosowane rozwiązanie:

Linie XYZ postanowiły skorzystać z usług firmy Smart MBC. Firma definiując potrzeby klienta zaproponowała przeprowadzenie analizy psychometrycznej. Narzędzie te coraz częściej wykorzystywane jest w procesie rekrutacji pracowników.

Znając dobrze profil stanowiska, na które rekrutujemy, czyli w tym przypadku stewardessy, otrzymujemy profil idealnego kandydata. Dzięki temu, uzyskane informacje możemy porównać z profilem osobowym pretendenta.

Niewątpliwą zaletą analizy psychometrycznej jest możliwość wykonania jej przez kandydata w domowym zaciszu. Kandydaci otrzymali link pozwalający wykonać test. Wszystko odbywa się drogą online, bez konieczności wychodzenia z domu. Po zakończeniu testu system przesyła wynik, do którego osoba rekrutująca ma pełny wgląd do odpowiedzi w czasie rzeczywistym, co pozwoliło na zaoszczędzenie jego czasu i efektywniejszy proces rekrutacji.  

OSIĄGNIĘTE CELE/ REZULTATY

Dzięki testom psychometrycznym nasz klient mógł określić kompetencje na czterech płaszczyznach:

 • Komunikacja
 • Dominacja
 • Adaptacja
 • Stabilizacja

Idealny kandydat na stanowisko stewardessy wykazywał:

 • wysoki poziom komunikacji (efektywne zastosowanie pewności siebie i umiejętności przekonywania, dobra komunikacja werbalna,  tworzenie przyjaznych relacji),
 • niski poziom dominacji (wspieranie obecnych liderów, ostrożność, łagodne i dostosowujące się podejście, skromność, ostrożność, samokontrola i nieagresywny styl zachowania),
 • wspierający poziom stabilizacji (umiejętność podchodzenia do spraw w sposób elastyczny i dążenie do wykonywania zadań o czasie, styl energiczny i niespokojny, ponadprzeciętna ruchliwość, samokrytyka),
 • wysoki poziom adaptacji (dokładny i zdyscyplinowany styl działania, logiczna i szczegółowa analiza danych i procesów, konserwatywnym i konwencjonalnym, uważne i szczegółowe podejście do wykonania zadań).

W procesie rekrutacji udało się wyłonić kandydatów na stanowisko stewardessy/stewarda, których profil osobowy najlepiej wpisywał się w wymagania związane z zawodem.

Warto dodać, że testy psychometryczne analizują tzw. kompetencje miękkie, w związku z czym można je stosować w każdej branży, w sytuacji, w której chce się sprawdzić cechy osobowe i zachowanie kandydata oraz ocenić poziom dopasowania kandydata do stanowiska pracy.

 

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy