Outsourcing – małe koszty, duże korzyści
Outsourcing z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników.
2016-04-06, 09:42

O jego popularności oraz efektywności świadczyć może chociażby fakt, iż obecnie ponad 90% dużych oraz średnich polskich przedsiębiorstw korzysta ze wsparcia firm zewnętrznych. Znaczna część z nich planuje również w przyszłości zwiększyć budżet przeznaczany na tego typu działania.

Jak wynika z raportu przygotowanego w roku 2015 przez Pro Progressio, wśród wszystkich usług obecnych w modelu outsourcingowym, największą popularnością cieszy się outsourcing personalny. Polega on na zlecaniu zewnętrznym firmom optymalizacji procesów związanych z rekrutacją, administracją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwa do korzystania z tego typu narzędzi motywuje przede wszystkim znaczna redukcja ponoszonych dotychczas kosztów, jednak to nie jedyne zyski płynące z wdrażania takich rozwiązań.

Powierzanie doświadczonym specjalistom zadań, za które dotychczas odpowiedzialne były wewnętrzne działy kadr w znacznym stopniu je odciąża i sprawia, że mogą się skupić na ważnych, kluczowych dla firmy działaniach. Dzięki usługom outsourcingowym z przedsiębiorstw zdjęta zostaje wszelka odpowiedzialność prawna związana z zatrudnianiem pracowników. Firmy zewnętrzne zobowiązują się przejąć opiekę nad sprawami administracyjnymi i to do ich obowiązków należy rejestrowanie osób w ZUS, prowadzenie teczek pracowniczych, monitorowanie ważnych terminów, rozliczanie wynagrodzeń oraz kierowanie procesem zwolnienia. Przedsiębiorstwo zachowuje jednak nadal pewną kontrolę nad tymi procesami i otrzymuje raporty kadrowe oraz pełen dostęp do internetowej platformy.

Outsourcing personalny jest również idealnym rozwiązaniem w przypadku realizacji dodatkowego zlecenia, większego projektu, organizacji akcji promocyjnej, konieczności skorzystania z usług specjalisty w danej dziedzinie lub w momencie, gdy pracodawca chce sprawdzić potencjalnego pracownika nim go zatrudni - mówi Weronika Sierant, HR Manager w firmie Smart MBC. Firma zewnętrzna specjalizująca się w zarządzaniu zasobami ludzkimi posiada szereg ekspertów, którzy szybko i sprawnie przeprowadzą proces rekrutacji, wybierając najodpowiedniejszego kandydata na dane stanowisko. Dzięki temu pracownicy wewnętrznego działu kadr nie będą zmuszeni do zaniedbywania swoich dotychczasowych obowiązków, tworzenia dodatkowych ogłoszeń o pracę oraz przeglądania wielu aplikacji. Pracodawca natomiast nie musi tworzyć dodatkowych etatów, gdyż odpowiedzialność za tymczasowego pracownika w pełni przejmuje firma zewnętrzna. Stwarza to możliwość większego rozwoju również dla małych przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, by zatrudnić na stałe specjalistów i menadżerów oraz tworzyć dodatkowe miejsca pracy.

Outsourcing znacznie usprawnia działanie firm i buduje ich przewagę konkurencyjną w danej branży. Nic więc dziwnego, iż coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z takich rozwiązań. Zlecając poszczególne zadania i projekty zewnętrznym organom, pracodawcy zyskują przestrzeń oraz finansowe środki na realizację innych, równie ważnych celów. Praca ich zespołu staje się efektywniejsza i przynosi im samym więcej satysfakcji, gdyż mogą skupić się oni na jednym konkretnym zadaniu. Dzieląc się odpowiedzialnością za niektóre działania związane z zatrudnianiem pracowników, mają równocześnie w pełni świadomość tego, iż powierzają je ekspertom w danej dziedzinie. Przyczynią się do rozwoju firmy i w pewien sposób zwiększą jej prestiż na rynku pracy. Kandydaci obdarzeni odpowiednią opieką kadrową tym chętniej zdecydują się na podjęcie ponownej współpracy przy konkretnym projekcie, jako pracownicy tymczasowi. Swoim pozytywnym doświadczeniem będą się dzielić z innymi aplikantami oraz własnymi znajomymi, co pozwoli firmie na zdobycie zaufanych pracowników, chętnych do podjęcia kolejnych zleceń.źródła:

http://www.cws-boco.pl/pl-PL/rynek-outsourcingu

http://cleaneria.pl/userfiles/file/nr%2016/25_%20FS_16_outsourcing%20(84-85).pdf

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy