Szkolenia - na co zwrócić uwagę przy ich planowaniu?
Zorganizowanie szkolenia wymaga poznania specyfiki pracy firmy oraz potrzeb rozwojowych pracowników.
2016-06-01, 08:56


Nowoczesne zakłady pracy, chcąc zmotywować pracowników oraz poszerzyć ich wiedzę decydują się na inwestycje w szkolenia. Takie rozwiązanie nie tylko podnosi wydajność całej firmy, ale wpływa korzystnie na budowanie pozytywnego employer brandingu.

Pomocne w popularyzacji branży szkoleniowej okazały się być fundusze z Unii Europejskiej, które pozwoliły przedsiębiorstwom na ustawiczne dokształcanie pracowników.  Z drugiej strony spowodowało to wysyp różnego rodzaju firm szkoleniowych, niekoniecznie posiadających odpowiednie kompetencje. Jak w takim razie uniknąć wyboru nieprawidłowo przeprowadzonego szkolenia? Jakie elementy powinny być spełnione, aby przyniosło ono upragnione rezultaty?

Forma

Szkolenia mogą przyjmować różne formy. Wyróżnia się 6 podstawowych rodzajów:
- kurs (prowadzący przekazuje uczestnikom wiedzę różnorodnymi metodami – do ok. 20 osób)
- seminarium (uczestnicy dzielą się doświadczeniami, prowadzący jest bardziej organizatorem – ok. 30-40 osób)
- warsztat (uczestnicy pod okiem prowadzącego wypracowują jakiś materiał ok. 16 osób)
- konferencja (spotkanie specjalistów, którzy dzielą się doświadczeniami – 50-100 osób)
- e-learning (szkolenia online, przeprowadzane indywidualnie)
- gry symulacyjne (pomagające doskonalić kompetencje miękkie w różnych sytuacjach związanych ze specyfiką pracy)

Podstawową zasadą udanego szkolenia jest interaktywność. Można ją osiągnąć za pomocą dużej liczby różnorodnych ćwiczeń angażujących uczestników. Wzajemnie dzielenie się wiedzą jest elementem urozmaicającym formę szkolenia, a także pomagającym nawiązać nowe znajomości. Warto także zastosować środki audiowizualne, takie jak film czy prezentacje multimedialną. Ma to na celu przyciągnięcie uwagi uczestnika, ułatwienie zapamiętywania, i co najważniejsze wzbudzenie większe zaangażowania.

Termin
Musi być dostosowany do pracowników, a także określony z dużym wyprzedzeniem, tak aby każdy uczestniczący miał czas na jego potwierdzenie. Z reguły szkolenia organizowane są w dni robocze, w trakcie pracy, co pozwala uniknąć niskiej frekwencji.

Kompetentny trener
Podstawowymi czynnikami pozwalającymi sprawdzić kompetencje prowadzącego szkolenie są:
- lata praktyki,
- doświadczenie biznesowe,
- lista referencyjna firm, dla których przeprowadzał szkolenie,
- liczba dni szkoleniowych, zrealizowanych w danym roku,
- lista publikacji  (mile widziana).

Częstą metodą weryfikacji szkoleń godnych uwagi jest tzw. poczta pantoflowa. Osoby, które już skorzystały z usług danego trenera, np. uczestnicy szkoleń,  najlepiej potwierdzą jego umiejętności i wystawią odpowiednie referencje.
Z pewnością należy unikać szkoleniowców bazujących wyłącznie na wiedzy teoretycznej. Pracownicy (szczególnie ci wysokiego szczebla), wolą czerpać z  kompetencji osób potrafiących podać liczne przykłady z własnego życia zawodowego, niż tych, którzy informacje przekazywane w trakcie szkoleń znają tylko z książek.

Poziomy wdrażania szkoleń:

Teoretycy wyróżniają  trzy poziomy efektywności, z których rodzą się potrzeby szkoleniowe:

1.  Wdrażania - żeby pracownik nie popełniał błędów na swoim stanowisku.
2. Doskonalenia - gdy pracownik dobrze wykonuje swoją pracę, ale chcemy, żeby wykonywał ją jeszcze lepiej, szybciej oraz przy mniejszym nakładzie finansowym.

3. Wdrażania innowacji - gdy nie chcemy nauczyć pracownika, jak lepiej wykonywać pracę, tylko zachęcić do myślenia, jak ją wykonywać inaczej.

Efekty szkoleń
Szkolenie pracowników to inwestycja długofalowa, a jej skutki mogą okazać się zaskakujące dla wydajności firmy. Podstawową korzyścią ze strony pracodawcy jest poprowadzenie przedsiębiorstwa w stronę innowacji oraz maksymalizowanie efektywności dostępnych zasobów.

Wszechstronność i wielofunkcyjność, a także gotowość do ciągłego rozwoju, to umiejętności, które pracownik może nabyć dzięki profesjonalnemu szkoleniu. Należy także pamiętać o kompetencjach miękkich, takich jak współdziałanie, tolerancja, dzielenie się informacjami, czy, wreszcie, grupowe rozwiązywanie problemów, które przydają się, nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.


Źródła:
http://nf.pl/
http://kadry.infor.pl/
http://gazetapraca.pl/

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy