Zasiłek opiekuńczy – na co mogą liczyć osoby w związkach nieformalnych
Pary znajdujące się w związkach partnerskich muszą liczyć się z tym, iż w świetle polskiego systemu prawnego posiadają znacznie mniej przywilejów, niż osoby pozostające w małżeństwie.
2016-09-26, 08:35

Szczególnie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym partnerem, dowiadywania się o stanie jego zdrowia oraz kwestii ewentualnego dziedziczenia. Związki nieformalne są w dużej mierze pozbawione uprawnień, z których korzystać mogą małżeństwa. Jak wygląda jednak sytuacja, gdy dziecko pary żyjącej w konkubinacie wymaga opieki? Czy partnerom należy się w takiej sytuacji zasiłek, czy też polskie prawo dokonuje wyraźnego podziału między konkubinatem a małżeństwem?

W przypadku, gdy w grę wchodzi opieka nad chorym dzieckiem lub konieczność zostania z nim w momencie niespodziewanego zamknięcia żłobka już przedszkola polskie prawo nie rozgranicza partnerów wedle związków, w jakich aktualnie się znajdują. W świetle obecnej ustawy uprawnieni do zasiłku opiekuńczego są ubezpieczeni pracownicy, którzy zmuszeni są do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku życia. Uprawnienie to dotyczy tylko okoliczności, w których placówka, do której uczęszcza dziecko zostanie niespodziewanie zamknięta, a rodzic lub opiekun nie został poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

O wypłacenie zasiłku opiekuńczego pracownik może się również ubiegać w przypadku choroby zatrudnionej przez rodziców niani lub niedyspozycji opiekuna, który sprawuje nad nieletnim dzienną opiekę. Przywilej ten otrzymuje się także w przypadku, gdy rodzic dziecka z powodu choroby lub porodu nie jest w stanie sprawować nad nim opieki lub znajduje się w danym momencie w szpitalu lub innej jednostce leczniczej.

Pracownik  może być zwolniony od wykonywania pracy i domagać się zasiłku opiekuńczego również w momencie, gdy musi zająć się chorym dzieckiem w przypadku, gdy nie ukończyło ono jeszcze 14 roku życia lub w przypadku, gdy opieki wymaga inny chory członek rodziny i nikt inny nie jest w stanie przejąć tych obowiązków. W świetle ustawy, za innego członka rodziny uważa się zarówno małżonka oraz rodziców, jak i rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci, które przekroczyły 14 rok życia, pod warunkiem, że w momencie wystąpienia konieczności opieki zamieszkują to samo gospodarstwo domowe.

Ustawa dotycząca wypłacania zasiłku opiekuńczego nie jest uzależniona od tego, w jakim związku pozostają rodzice nieletniego, dlatego też niezależnie od tego, czy opieka dotyczy dziecka zdrowego do lat 8, czy też chorego do lat 14, zarówno matka, jak i ojciec mają pełne prawo do otrzymywania tego typu świadczenia. Należy jednak wziąć pod uwagę to, iż o jego wypłacenie może się ubiegać jedynie jeden z rodziców i tylko jednemu zostanie on za dany okres wypłacony.

Dodatkowymi przywilejami obdarza się opiekuna dziecka w przypadku, gdy ubezpieczona matka po porodzie nie jest zdolna do pojęcia opieki nad noworodkiem i zmuszona jest do pozostania w szpitalu lub innej placówce zajmującej się jej leczeniem. W momencie, gdy pobiera ona zasiłek macierzyński wynoszący 8 tygodni może on zostać niego przejęty przez ojca niemowlęcia lub innego bliskiego członka rodziny, który zadeklaruje się, iż zrezygnuje na ten czas z pracy zawodowej, na rzecz zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki.

Analizując treść ustawy dojść można do wniosku, iż w przypadku sprawowania opieki nad nieletnim członkiem rodziny polskie prawo nie uzależnia oferowanych świadczeń od tego, w jakim związku znajduje się obecnie para. Biorąc pod uwagę odsetek osób żyjących obecnie w związkach nieformalnych, takie rozwiązanie pozwala im wychowywać dzieci i sprawować nad nimi należytą opiekę bez względu na formalne aspekty ich związku.

źródła:

http://www.zus.pl

http://kadry.infor.pl

http://obywatelskieinfo.ngo.pl

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy