Co zrobić, kiedy zbyt często zmieniają się pracownicy w firmie?
Firma Smart MBC stanęła przed wyzwaniem znalezienia odpowiedniego rozwiązania w sytuacji nadmiernej rotacji pracowników. Problem ten dotknął jedną z firm o profilu produkcyjno-usługowym, mającą kilkadziesiąt punktów na terenie całej Polski. W efekcie firma borykała się z trudnościami wynikającymi z nadzorowaniem wielu otwartych procesów rekrutacyjnych.
2015-10-13, 09:14

Cele:

- standaryzacja procesu rekrutacji
- praca według harmonogramu, zgodna z wyznaczonym priorytetem
- automatyzacja procesu zlecania nowych rekrutacji poprzez zewnętrzną platformę

Zastosowane rozwiązanie:

Po rozmowie z klientem i dokonaniu analizy jego potrzeb, postanowiliśmy wprowadzić standardy obsługi projektów poprzez zlecanie nowych zatrudnień osób z każdego z oddziałów przy pomocy zewnętrznej platformy. Zawierała ona informacje mówiące o zapotrzebowaniu na kandydatów o profilach odpowiadających konkretnemu stanowisku pracy. Dodatkowo platforma pozwoliła przyporządkować status, priorytet i czas realizacji, znacznie ułatwiając przy tym zarządzanie procesem rekrutacyjnym. W konsekwencji wszystkie projekty były realizowane według znanej zarówno nam, jak i klientowi formuły.

Osiągnięte cele:

- skrócenie czasu poszukiwań dopasowanych pracowników
- tworzenie cotygodniowych zestawień z pracownikami
- systematyzacja pracy
- monitorowanie na bieżąco efektów pracy przed wszystkie działy

 

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy