Przeciwdziałanie kryzysom wewnątrz firmy - case study
Kierownictwo firmy X od dłuższego czasu obserwowało napiętą atmosferę w pracy. Pracownicy niechętnie sobie pomagali, byli do siebie wrogo nastawieni i nie utożsamiali się w żaden sposób z firmą.
2016-03-22, 10:11

Zarząd spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu oceny stopnia satysfakcji z pracy oraz zaangażowania w zadania zatrudnionych, ponieważ sytuacja zaczęła wpływać na wyniki firmy oraz na jej pozycję.  

Konieczne było zatrudnienie zewnętrznej firmy konsultingowej Y, która posiada doświadczenie w przeprowadzaniu ocen pracowniczych. Dodatkowo, chciano uniknąć sytuacji, w której ktokolwiek byłby faworyzowany lub dyskryminowany. Ocena miała być obiektywna i profesjonalna, tak aby jak najwięcej z niej skorzystać.

Planowana była dokładna i dogłębna analiza wyników audytu oraz wypracowanie wraz z firmą możliwych rozwiązań. Skuteczne przeprowadzenie działań i wdrożenie planów w życie miało na celu naprawę kryzysowej sytuacji.

Cele:

  • diagnoza obecnej sytuacji w firmie
  • wyciągnięcie wniosków z oceny
  • planowanie koniecznych zmian
  • wprowadzanie zmian

Rozwiązanie:

Firma konsultingowa przeprowadziła szereg badań psychometrycznych, w których wzięli udział wszyscy pracownicy w firmie, od najniższego szczebla do kadry kierowniczej. Dokonano wnikliwej analizy otrzymanych wyników i zaproponowano szereg rozwiązań, które mogłyby naprawić i załagodzić sytuację w firmie. Rezultaty badań zostały przedstawione wszystkim pracownikom oraz dogłębnie omówione. Każdy zatrudniony wiedział, co się dzieje i czym obecna sytuacja mogła być spowodowana. Firma Y, wraz z kierownictwem i resztą zatrudnionych, opracowała strategię zmian, które zdecydowano się wprowadzić. Na ową strategię  składały się szkolenia i warsztaty z obszarów komunikacji interpersonalnej, przywództwa, ról w zespołach, elektroniczne gry symulacyjne oraz cykliczne spotkania integracyjne.  

Rezultaty:

  • poprawa atmosfery w miejscu pracy
  • zwiększona integracja między pracownikami
  • wyklarowanie oraz pogłębienie się kultury organizacyjnej

Case study został opracowany przez specjalistów z firmy Smart MBC.

KONTAKT / AUTOR
Marta Bober
PR Manager
Smart MBC
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy